Van Der Horst
 • Disclaimer

  Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2023

  1. Algemeen

  Deze juridische disclaimer regelt uw gebruik voor wat betreft de website van G.A. van der Horst Holding B.V. , Van der Horst Holding B.V. en Van der Horst Unternehmensgruppe GmbH ("wij," "ons," of "onze"). Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met deze disclaimer en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met een deel van deze disclaimer, wordt u vriendelijk verzocht deze website niet te gebruiken.

   

  2. Informatie op de Website

  Deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden met betrekking tot de activiteiten van G.A. van der Horst Holding B.V., Van der Horst Holding B.V. en Van der Horst Unternehmensgruppe GmbH met een focus op vastgoed. Hoewel we ernaar streven om de informatie op deze website accuraat, actueel en volledig te houden, geven we geen garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie.

   

  3. Geen Advies

  De informatie op deze website vormt geen professioneel advies op het gebied van vastgoed, financiën, juridische zaken of enig ander vakgebied. Het gebruik van informatie van deze website is op eigen risico. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde professional voor specifiek advies over uw situatie.

   

  4. Aansprakelijkheid

  G.A. van der Horst Holding B.V. Van der Horst Holding B.V. en Van der Horst Unternehmensgruppe GmbH zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of bestraffende schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, winstderving, bedrijfsonderbreking of schade aan computersystemen.

   

  5. Externe Links

  Deze website kan links bevatten naar externe websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy praktijken of beveiliging van deze externe websites. Het gebruik van externe links is op eigen risico.

   

  6. Intellectuele Eigendom

  Tenzij anders vermeld, zijn alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en lay-out van deze website ons eigendom en zijn beschermd door internationale auteursrechtwetten.

   

  7. Wijzigingen

  We behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op wijzigingen.

   

  8. Toepasselijk recht

  Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Breda.

   

  Contact

  Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via;

   

  Van der Horst Holding B.V.
  Voorstraat 28
  NL-4793 EV Fijnaart

  t. +31 168 468 468
  f. +31 168 468 460

  E-mail: info@vdhorst.com
  Internet: www.vdhorst.com

  Van Der Horst
  Bent u geïnteresseerd in samenwerking met Van der Horst? Neem vandaag nog contact met ons op. We zijn altijd op zoek naar nieuwe partners en investeringsmogelijkheden.
  Van der Horst Holding B.V.
  Voorstraat 28
  NL-4793 EV Fijnaart
  Nederland
  +31 168 468 468
  +31 168 468 460
  info@vdhorst.com
  vdhorst.com
  Van der Horst Unternehmensgruppe GmbH
  Königsallee 80
  D-40212 Düsseldorf
  Duitsland
  +49 211 3878 9177
  +49 211 3878 9356
  gruppe@vdhorst.com
  vdhorst.com
  Copyright © 2024 Van der Horst Holding. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring | Cookies | Disclaimer
  Website: YZCommunicatie